javascript contador
  • Telèfon
  • 681.61.75.87
  • Contacte

Impacte dels compostos plastificants en la salut humana i el medi ambient

Dilluns 17 d'octubre a les 18 h, a l’Auditori Vallhonrat.

A càrrec d’Ethel Eljarrat Esebag, 

ethel eljarrat  

Ethel Eljarrat Esebag, doctora en Ciències Químiques per la UB. Actualment és investigadora científica a l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA) - Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) a Barcelona.
Amb la col·laboració del Consell Superior d’Investigacions Científiques de Barcelona (CSIC).

La contaminació per plàstics s'han convertit en un dels majors reptes ambientals als quals s'enfronta la nostra societat. Des de l'inici de la seva fabricació en els anys 50, ja s'han produït més de 8000 milions de tones de plàstic, de les quals més de 6000 milions constitueixen un residu distribuït entre els diferents compartiments ambientals. Aquests residus estan provocant un impacte en els éssers vius, inclosos els éssers humans, ja sigui pel polímer que el constitueix, així com pels diferents additius químics associats a dites polímeres. S'explicarà de manera clara i amena què són els additius plàstics, com ens afecten i com podem reduir la nostra exposició diària a aquests compostos.

 

 


Carrer Xile 1-3 , 08191 Rubí
tel: 681.61.75.87
email: aularubi@aularubi.catCopyright © 2021 All rights reserved.
30+ Layouts
scroll down to view all